เคเอฟซี แจงข้อข้องใจเรื่องการขอฮาลาล ชี้ได้การรับรองแล้ว 11 สาขา

เคเอฟซี แจงข้อข้องใจเรื่องการขอฮาลาล ชี้ได้การรับรองแล้ว 11 สาขา